“Chúng ta không kế thừa trái đất từ tổ tiên mình, chúng ta mượn nó từ con em chúng ta.”

—Tục ngữ Người Mỹ bản xứ 

HẦM KHÍ SINH HỌC ĐÃ XÂY

HỘ VAY VỐN XÂY HẦM KHÍ SINH HỌC

%

VỐN VAY ĐÃ HOÀN TRẢ

XÃ ĐƯỢC TẬP HUẤN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường là những thách thức mang tính cấp bách đối với sự phát triển dài hạn của cộng đồng. Dân số phát triển khiến gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp là sức ép rất lớn đối với môi trường thiên nhiên tại cộng đồng.

Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam hiện đang phối hợp với lãnh đạo của một số địa phương, nhằm tìm ra những giải pháp đối với những vấn đề môi trường mà họ đang phải đối diện, cũng như xây dựng những kế hoạch cho tương lai.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Gia tăng những sản phẩm từ động vật đồng nghĩa với việc lượng chất thải của động vật cũng gia tăng. Việc lượng chất thải của động vật gia tăng tạo ra mối nguy hại đối với môi trường và sức khỏe của gia đình cũng như của cộng đồng. Hầm khí sinh học chính là giải pháp cho vấn đề này.

Hệ thống hầm khí sinh học bao gồm một hầm xây được gọi là bể chứa /bể phân hủy và một bể điều áp. Ở trong bể chứa, thì những vi khuẩn sẽ chuyển hóa những chất thải hữu cơ thành khí Metan thông qua quá trình phân hủy trong môi trường kỵ /hiếm khí. Người chăn nuôi sẽ đưa chất thải động vật và một số chất thải nông nghiệp khác xuống bể chứa qua một hệ thống ống ngầm nối khu vực chuồng trại tới bể chứa. Khí Metan được sản sinh trong bể chứa sẽ được lấy ra để sử dụng cho việc đun nấu, thắp sáng, sấy chè, hoặc cho một số nhu cầu khác. Nguồn nước thải lấy ra từ bể điều áp sẽ được sử dụng như là nguồn phân bón hữu cơ, rất tốt để tưới cho lúa và các loại rau màu khác.

Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để tuyên truyền về ích lợi của hầm khí sinh học. Công tác tuyên truyền kết hợp với giáo dục là những công cụ nhằm khuyến khích người nông dân xây dựng hầm khí sinh học. Vốn vay để xây hầm khí sinh học cũng được cung cấp cho người nông dân có nhu cầu tại những địa phương đang gặp vấn đề về môi trường.

BỂ THU GOM VỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thuốc hóa học trong phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đem lại rất nhiều lợi ích cho người nông dân, nhưng dư lượng thuốc còn đọng lại trong đất và trong nguồn nước lại rất nguy đến sức khỏe của người dân.

Người dân sử dụng các loại thuốc này trên đồng ruộng của mình, nhưng họ lại không có kỹ năng để xử lý vỏ bao bì cũng như lượng thuốc tồn đọng trong đó. Sau khi sử dụng, người dân thường vứt luôn những vỏ, bao bì này tại ruộng và hệ thống nước tưới tiêu. Người dân cũng dùng chính nguồn nước này để rửa rau củ trước khi mang ra chợ tiêu thụ. Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh Việt Nam phối hợp với lãnh đạo địa phương triển khai xây dựng một số bể thu gom rác ngay tại đồng ruộng. Cùng với đó, rất nhiều khóa tập huấn cũng được tổ chức để hướng dẫn cho người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và an toàn cho cộng đồng cũng như môi trường xung quanh.

DIỆT CHUỘT

Sự phá hoại do chuột gây ra là mối nguy hại rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Chúng cắn phá và ăn hết lúa, cũng như phá hoại tất cả những cây trồng trên đồng ruộng. Sản xuất nông nghiệp có thể bị thiệt hại hơn 30% sản lượng do chuột phá hại.

Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tìm ra những giải pháp an toàn với môi trường, không dùng thuốc hóa học để diệt chuột như truyền thống. Loại bẫy chuột mới được thiết kế rất phù hợp và hiệu quả được giới thiệu cho người dân sử dụng. Bằng phương pháp này, tác hại của chuột gây ra được giảm đáng kể tại một số vùng tham gia hoạt động dự án.

TẬP HUẤN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những nhu cầu cụ thể của cộng đồng, Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam triển khai mời các tư vấn có chuyên môn đưa ra những giải pháp cho những thách thức về vệ sinh môi trường.

Những khóa tập huấn bao gồm hướng dẫn cách sử dụng thuốc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng hướng dẫn người dân thiết lập hệ thống thu gom chất thải lỏng và chất thải rắn.

TÌM HIỂU THÊM

“Nếu muốn cải thiện môi trường, cách duy nhất là có sự tham gia của tất cả mọi người.”

Richard Rogers