Cộng đồng xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì) gần đây đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể thành phố Hà Nội để xây dựng lại trường học. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo địa phương hiểu rằng chỉ riêng thiết bị mới và cơ sở vật chất hiện đại là không đủ để mang lại sự thay đổi cho cuộc sống của trẻ em nơi này.

Dự án phát triển trẻ thơ của chúng tôi được thực hiện tại cộng đồng này từ năm 2008, và chúng tôi đã tham gia vào việc cải thiện chất lượng trường mầm non cũng như giải quyết toàn bộ những vấn đề về chất lượng chăm sóc cho trẻ dưới 6 tuổi cả ở trường học lẫn ở gia đình.

Hiện nay, hơn 60% giáo viên mầm non đã được đào tạo qua nhiều năm bởi YWAM Mercy đã nghỉ hưu. Rất nhiều giáo viên mới vẫn chưa được đào tạo bởi các chuyên gia tư vấn giáo dục. Vì thế lãnh đạo cộng đồng đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục hỗ trợ đào tạo giáo viên và nỗ lực nâng cao nhận thức của họ.

Năm nay, đào tạo về chín chủ đề khác nhau sẽ được cung cấp trong vòng 18 ngày cho 49 giáo viên và 21 nhân viên tại trường mầm non.

Chúng tôi đã sắp xếp một chuyến đi thực tế tới một dự án ECD khác của YWAM Mercy tại Bắc Giang cho bốn thành viên ban quản lý dự án, 60 giáo viên và nhân viên tại trường mầm non và 15 giảng viên địa phương (những người đến và đào tạo về ECD cho phụ huynh tại nhà)

 

“Tôi có thể thấy rất nhiều thay đổi và cải thiện tại trường mầm non khi chúng tôi tới thăm họ và tuần trước. Tôi biết được rằng ít nhất bốn trường mầm non khác trong huyện đã tới thăm trường mầm non Tòng Bạt để học hỏi từ mô hình của họ. Chúng tôi đã rất bất ngờ khi mà nhìn thấy những giáo viên ở đây đã tự tin và có kỹ năng tốt hơn trước rất nhiều.”

Lãnh đạo

Phòng giáo dục, Huyện Ba Vì