“Nếu một quốc gia muốn thoát khỏi những suy đồi và trở nên tươi đẹp hơn, tôi tin chắc rằng có ba thành viên quan trọng của xã hội có thể tạo ra sự khác biệt. Họ là những người cha, người mẹ và người thầy.”

—  A. P. J. Abdul Kalam

TRẺ EM THIỆT THÒI DƯỢC CHĂM SÓC

NHÀ TRẺ EM TẠI CỘNG ĐÒNG

HỌC SINH NGHÈO NHẬN HỖ TRỌ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

HỘ GIA ĐÌNH, GIÁO VIÊN VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN DƯỢC TẬP HUẤN

GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam đặc biệt tin rằng công tác phát triển cộng đồng phải bắt nguồn từ gia đình. Khi mà gia đình không còn là nơi an toàn đối với trẻ, thì trẻ sẽ được chăm sóc và phát triển tốt nhất ngay tại chính cộng đồng của mình. Được tiếp cận nền giáo dục chất lượng ở mọi lứa tuổi là cơ hội cấp thiết nhất để trẻ có thể tự tin bước vào cuộc sống.

Sự thay đổi trong một cộng đồng bắt đầu từ những gia đình này và qua những đứa trẻ này.

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH GIÚP ÍCH CHO CÁC GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

NHÀ TRẺ EM TẠI CỘNG ĐỒNG

Có những đứa trẻ không có lựa chọn được sống trong một môi trường gia đình, bởi vì lý do mồ côi cha mẹ, hoặc bởi gia đình không còn là một nơi an toàn đối với chúng nữa. Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam làm việc với một số địa phương nhằm cung cấp sự chăm sóc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy, mà không cần phải đưa trẻ ra khỏi cộng đồng của chúng.
Cộng tác với lãnh đạo địa phương, Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam đã thành lập được Nhà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ba địa phương khác nhau, nơi mà chúng được chăm sóc bằng tình yêu thương. Mỗi Nhà trẻ em đều có bố và mẹ nuôi, và hiện đang chăm sóc và hỗ trợ cho 20 đến 30 trẻ.
Trước khi mỗi đứa trẻ được nhận vào Nhà trẻ em, Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam cùng với lãnh đạo địa phương sẽ thực hiện một đợt khảo sát tổng thể để đánh giá thực trạng của từng đứa trẻ. Hiện tại có 64 trẻ đang sống trong 3 Nhà trẻ em. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, đã có 138 trẻ được chăm sóc trong các Nhà trẻ em này.

HỖ TRỢ GIÁO DỤC

Giáo dục là cơ hội có giá trị mang tính cấp thiết hàng đầu đối với trẻ. Tuy nhiên nhiều gia đình phải đối diện với khó khăn thách thức về tài chính để mua sắm những đồ dùng học tập, như sách giáo khoa, vở viết, cặp sách, bút viết, đồng phục.

Có nhiều trẻ em nghèo đã buộc phải nghỉ học với lý do rất đơn giản, là vì gia đình chúng không có đủ tiền để mua sắm những đồ dùng học tập này.

12 năm qua, Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam đã cung cấp đồ dùng học tập để giúp cho hơn 7000 trẻ em nghèo được tiếp tục đến trường.

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Nhiều hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và họ thực sự cần đến sự hỗ trợ cho những nhu cầu thiết yếu. Mỗi gia đình lại có những gia cảnh khác nhau.

Nhu cầu cần hỗ trợ bao gồm khám chữa bệnh, nhà ở, phương tiện đi lại, hoặc liên quan đến tàn tật.
Những gia đình đề xuất xin hỗ trợ này được lãnh đạo địa phương và cán bộ dự án của Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam biết đến qua quá trình thực hiện dự án tại cộng đồng.

CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN

Chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện là một chương trình tập trung vào trẻ ở độ tuổi từ 0-6 tuổi.

Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam tổ chức huấn luyện cho đội ngũ tình nguyện viên địa phương, là những người sẽ đến để tập huấn lại cho từng hộ gia đình có trẻ ở độ tuổi từ 0-6 tuổi.

Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam cũng tổ chức huấn luyện cho đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường Mầm non, đồng thời làm việc với lãnh đạo địa phương để tìm ra những giải pháp cho những vấn đề của cộng đồng liên quan trực tiếp đến trẻ ở nhóm tuổi này.

NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Mỗi địa phương lại có những thách thức khác nhau. Khi Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam bắt đầu làm việc tại một địa phương, chúng tôi sẽ tổ chức một đợt khảo sát tổng thể của địa phương đó. Chúng tôi kết nối những địa phương này với những nguồn lực hỗ trợ cho những nhu cầu khác nhau được thể hiện qua kết quả khảo sát.

Những nguồn lực được cung cấp cho những địa phương mà chúng tôi đang làm việc bao gồm kỹ năng quản trị gia đình, quản lý tài chính gia đình, chăm sóc trẻ, giảm thiệu bạo lực gia đình, phòng chống nạn buôn bán người, và kiến thức về sức khỏe sinh sản.

THƯ VIỆN THÂN THIỆN

Tiếp cận nguồn thông tin rất quan trọng để cộng đồng được phát triển. Tổ chức Thanh niên với Sứ mệnh tại Việt Nam đã phối hợp với một số địa phương để xây dựng những thư viện thân thiện, nhằm bổ sung cho hệ thống thư viện trường học, hoặc giúp cho những đối tượng khác trong cộng đồng có thể tiếp cận những nguồn thông tin bổ ích.

TÌM HIỂU THÊM

“Chúa đặt chúng ta ở đây để gây dựng nơi này cho các thế hệ kế tiếp. Đó là công việc của chúng ta. Nuôi dưỡng những đứa trẻ và giúp đỡ cộng đồng, đó là chuẩn bị cho thế hệ sau.”

— Dikembe Mutombo