Đóng Góp

Đóng góp để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nếu bạn là người Việt Nam và mong muốn đóng góp để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các Nhà Trẻ Em, vui lòng gửi khoản đóng góp tới tài khoản của dự án được quản lý bởi các UBND xã là đối tác của chúng tôi, cụ thể như sau:

 1. Nhà trẻ em núi Ba Vì (trẻ em có mã số là: BV001, BV002. v.v)
 • Tên tài khoản: Nhà trẻ em núi Ba Vì
 • Số tài khoản: 2210 2110 60030
 • Tại ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Huyện Ba Vì
 1. Nhà trẻ em núi Tản Viên (trẻ em có mã số là: TV001, TV002, v.v.)
 • Tên tài khoản: Nhà trẻ em núi Tản Viên
 • Số tài khoản: 2210 2110 60023
 • Tại ngân hàng: Agribank chi nhánh huyện Ba Vì
 1. Nhà trẻ em xã Phú Châu (trẻ em có mã số là: PC001, PC002, v.v.)
 • Tên tài khoản: Nhà trẻ xã Phú Châu
 • Số tài khoản: 2210 2110 10332
 • Tại ngân hàng; Agribank chi nhánh huyện Ba Vì

Nếu bạn cần biên lai khấu trừ thuế cho khoản đóng góp của bạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm chi tiết.

YWAM Mercy Vietnam được đắng ký lập văn phòng dự án tại Việt Nam với số:46/BNG-VPDA.

Liên lạc với YWAM MERCY VIETNAM