Công ty Cổ phần SBS

Từ năm 2009 đến nay, dự án Phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ do YWAM Mercy Vietnam đã và đang mang lại những thành công nhất định giúp cải thiện môi trường làm việc cho hơn một nghìn doanh nghiệp học viên. Năm 2018, dự án sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác phi lợi nhuận...

Hội Doanh Nghiệp Hoài Đức Tổ chức Ngày Hội Doanh Nhân

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2017, chúng tôi đã được vinh dự được mời tham dự Ngày hội Doanh nhân của Hiệp hội doanh nghiệp Hoài Đức. Sự kiện đã thu hút hơn 230 đại biểu bao gồm đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội, lãnh đạo huyện, xã và thành viên của hai Hiệp hội...

Tham quan học tập thực tế cho 120 chủ doanh nghiệp học viên

Tổ chức các buổi tham quan học tập tại gương điển hình thành công có thể là cầu nối hiệu quả cho các chủ doanh nghiệp giao lưu chia sẻ kiến thức và xây dựng quan hệ kinh doanh. Tháng vừa qua, học viên lớp SMEs 12 và 13 đã tham dự buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kinh...