Hội chợ từ thiện thường niên lần thứ 26 do Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội HIWC tổ chức đã cho YWAM Mercy             một cơ hội để giới thiệu và chia sẻ cho hơn 8,500 người tham dự về công việc phát triển các cộng đồng còn gặp khó khăn của tổ chức chúng tôi.

Khoản tiền hơn 112.000 đô la Mỹ đã được huy động bởi HIWC từ Hội chợ sẽ được Ủy ban Trợ giúp Cộng đồng HIWC sử dụng để tài trợ cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ cộng đông, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em ở Việt Nam. YWAM Mercy là tổ chức cộng đồng thường xuyên nhận được các khoản tài trợ này. Trong năm 2017 và 2018, chúng tôi đã nhận được các khoản tài trợ để phát triển các dự án thư viện thân thiện tại THCS Vân Côn và THCS Khám Lạng.

YWAM Mercy đã tham gia sự kiện thường niên này từ năm 2005. Ngoài việc chia sẻ về công việc và hoạt động của tổ chức, năm nay chúng tôi còn gây quỹ cho dự án Nhà trẻ em cộng đồng từ việc bán các cuộn tranh, búp bê và túi xách được làm thủ công.