TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG ĐÓI NGHÈO THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CỤ THỂ VÀ BỀN VỮNG.

Gia đình vững mạnh & chất lượng chăm sóc trẻ là những yếu tố rất quan trọng để cộng đồng được thay đổi bền vững.

Tiếp cận những cơ hội và nguồn thông tin cần thiết để có thể thoát nghèo một cách bền vững.

Bảo vệ môi trường là thiết yếu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

GIẢI PHÁP SÁNG TẠO CHO SỰ THAY ĐỔI BỀN VỮNG

ĐIỀU GÌ KHIẾN CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT?

    • Có tính đặc thù của từng cộng đồng

    • Có sự tham gia của cộng đồng

    • Có sự sở hữu của cộng đồng

    • Có sự chú trọng đến từng cá nhân trong cộng đồng

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH

‘“MỌI CHUYỆN SẼ THAY ĐỔI KHI CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CẦN GIÚP ĐỠ LÀ MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP. TỪ CHỖ BẾ TẮC TRONG SỰ KHÓ KHĂN CHO ĐẾN VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TÌM RA GIẢI PHÁP BỀN VỮNG VÀ DŨNG CẢM ĐỨNG DẬY ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN”’

— Stephan Bauman

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM

Tổ chức YWAM Mercy Việt Nam đang làm việc tại ba Huyện nằm ở khu vực phía Bắc của Việt Nam. Những địa phương này đang có nhiều thay đổi về kinh tế.

Từ năm 1986, Việt Nam đã chuyển từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân khoảng 100 Đô-la Mỹ /người/năm, lên mức thu nhập trung bình thấp, với thu nhập bình quân khoảng 2,100 Đô-la /người/năm vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều khiến cho rất nhiều nông dân (chiếm 66% dân số cả nước) không thể dựa vào sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế hộ.

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI – ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG TIN CẬP NHẬT NHẤT