Câu Chuyện Thầy Mario

CÂU CHUYỆN THẦY MARIO Người thầy giáo dành tâm huyết cả cuộc đời cho sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ; Ông Mario năm nay đã 65 tuổi, là chủ tịch Swiss Create. đã có 9 năm làm việc tại Việt Nam với vai trò đối tác tư vấn của dự án phát triển doanh...

Mario’s Story

MARIO'S STORY A Passion For Small and Medium Enterprise Development in Vietnam ; Mario (65 years old) is founder of Swiss Create. He has worked for 9 years in Vietnam as a consultant for YWAM Mercy Vietnam’s Small and Medium Enterprises (SME) development program. He...

Pin It on Pinterest